• 9849-xxx-xxx
  • noreply@example.com
  • Tyagal, Patan, Lalitpur

Fath, מהיר.

אני מנסה לא לפרסם דברים שאינם לביש, אבל זה משהו שאני עושה חריגה (בזכות ג’ואן!). תסתכל – את הצבע, השורות. זה ב- eBay עוד יום […]

שמלת המפלגה!

חגיגת העסק שלי היה אמש, כמו גם עשיתי שמלה חדשה עבור זה: החצאית גדולה שוב, כמו גם החצאית מותאמת לפיתוח 2751. החומר הוא דנים מצופים […]

שלושים ושבע!

“שתייה אחת לאסינאת היתה מאניה, שאי אפשרה לו לראות שמלת משי כחולה בלי לנסות להקים אותה באש. הוא נעצר ביום לאומי, כי שהניח את הסיגר […]